دوره آموزشی نرم افزار NEPLAN

شرکت هونام انرژی با همکاری گروه مشاور بین المللی NEPLAN برگزار می کند

سرفصل دوره:
مروری بر قابلیت های نرم افزارهای معتبر مهندسی برق قدرت
آشنایی با قابلیت ها و فضای کاری نرم افزار NEPLAN
معرفی تجهیزات پرکاربرد در شبکه های قدرت و ورود اطلاعات آن های در نرم افزار NEPLAN شامل ژنراتور، ترانسفورماتور، موتور القایی، خازن، کابل،
خط انتقال، کلیدهای فشار متوسط و فشار ضعیف، بارهای استاتیک و فشرده و شبکه های سراسری
معرفی مطالعات پخش بار، تنظیمات مربوطه، نحوۀ انجام مطالعه و برطرف کردن خطاها و گزارش گیری از پروژه
معرفی مطالعات اتصال کوتاه، تنظیمات مربوطه، نحوۀ انجام مطالعه و برطرف کردن خطاها و گزارش گیری از پروژه
معرفی مطالعات موتور استارتینگ استاتیک و دینامیک، تنظیمات مربوطه، نحوۀ انجام مطالعه و برطرف کردن خطاها و گزارش گیری از پروژه

محل برگزاری: مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تاریخ برگزاری: 12 الی 14 شهریور ماه
ساعت برگزاری: 9 الی 17
مدرس: سید مهیار نجفی نژاد