دوره آموزش تئوری و عملی رله و حفاظت

شرکت هونام انرژی با همکاری شرکت کاوش نیروی تابان برگزار می کند

سرفصل دوره:
• آنالیز و محاسبات اتصال کوتاه، معرفی استانداردها، تشریح کامل استاندارد IEC 60909 و محاسبات CT
• تشریح کامل حفاظت اضافه جریان و اتصال به زمین، تنظیم، کانفیگ (LED های رله) و تست رله MiCOM P123
• تست اتورکلوزر و SOTF رله MiCOM P123
• تشریح کامل حفاظت دیستانس، تنظیم، کانفیگ (LED های رله) و تست رله MiCOM P441
• تشریح کامل حفاظت دیفرانسیل، منحنی تریپ، تنظیم، کانفیگ (LED های رله) و تست رله MiCOM P632
• تشریح کامل حفاظت اتصال کوتاه محدود (REF)، حفاظت ولتاژی، VTF و BC، حفاظت جهت دار جریانی
• محاسبات تئوری و عملی هماهنگی حفاظتی برای یک شبکه نمونه واقعی

محل برگزاری: مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تاریخ برگزاری: 25 الی 28 شهریور ماه
ساعت برگزاری: 9 الی 17
مدرس: سید مهیار نجفی نژاد