Date: 31 ژانویه 2019
Cat:

ماژول مدیریت دارایی های NEPLAN یا همان Asset Management ابزاری جهت پاسخ به این سئوال است ” چه اتفاقی می افتد اگر… “. این ابزار مدل های کاملا” انعطاف پذیری را برای مدل سازی هر سیستمی پیشنهاد می دهد. این به مدیران دارایی ها اجازه ارزیابی هر دارایی بطور تکی یا گروهی جهت تعیین استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت دارایی به منظور بهینه کردن سرمایه گذاری و برنامه ریزی تعمیرات همانند قابلیت اطمینان منابع تامین کننده انرژی و غیره را می دهد. این نرم افزار موارد زیر را پوشش میدهد:

مدیریت دارایی های عملیاتی مدیریت دارایی های استراتژیک

مدیریت دارایی های استراتزیک و عملیاتی: • توسعه استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت
• توسعه استراتژی تعمیرات بلند مدت و کوتاه مدت
• آنالیز کلاس های مختلف ریسک (ایمنی، محیط زیست، مالی و غیر ) و مدیریت کیفیت.
• برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای هر یک از دارایی ها (از قبیل کلید ها) یا دسته ای از آن ها (پست ها، ناحیه ها، منطقه ها و غیره)
• آنالیز تاثیر مد خرابی یا FMEA که اجازه می دهد پتاسیل نقاط ضعیف سیستم پیدا شود.
• شبیه سازی هزینه چرخه عمر یا LCC گروهی از دارایی ها یا یک دارایی خاص با استفاده مدل عمر ثابت.
• تخصیص بودجه برای استراتژی مدیریت دارایی.
• نرم افزاری جامع برای برنامه ریزی بودجه با کمک سناریوها و حساسیت ها.
• ارزیابی حساسیت و الویت بندی دارایی ها با سیستم های ارزیابی با تطبیق پذیری بالا.