اخبار

آخرین اخبار هونام پارت انرژی را در اینجا بخوانید

فیلترهارمونیک اکتیو

فیلترهارمونیک اکتیو  ۱۵ آمپر سازمان صداوسیما اردیبهشت ۱۴۰۲ فیلتر هارمونیک اکتیو سری پاد، چه مزایای دیگری دارند؟ • در نقطه اتصال (PCC) موازی با بار

ادامه مطلب »

مقاومت زمین (NGR)

  پروژه ساخت مقاومت زمین (NGR) 200 آمپر منطقه ۵ عملیات گاز استان فارس اسفندماه ۱۴۰۱ سیستم های مقاومت زمین خنثی را می توان بین

ادامه مطلب »