پروژه ها

خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و ساز و مدیریت پروژه با تقریبا یک دهه تجربه در طراحی و توسعه پروژه های صنعتی به خصوص در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع برق و آب و غیره است.