حفاظت از سرج برای سیستم کنترل صنعتی

حفاظت از سرج برای سیستم کنترل صنعتی

در ناحیه کنترل صنعتی، تمام انواع تجهیزات نیاز به اتصال داده / سیگنال به مرکز کنترل دارند. رعد و برق می تواند کل سیستم را فلج کند و بنابراین لازم است که SPD های مناسب را در کانال های مختلف نصب شود تا از تجهیزات و مرکز کنترل نیز حفاظت کند.

شرکت هونام انرژی بعنوان نمایند رسمی و انحصاری شرکت های Prosurge در ایران در زمینه طراحی، مهندسی، مشاور و آموزش خدمات ارائه می نماید.

برای آموزش های بیشتر به لینک کانال تلگرامی ما مراجعه کنید

https://t.me/Prosurge

آخرین نظرات