حفاظت از سرج برای سیستم مخابراتی

حفاظت از سرج برای سیستم مخابراتی

ایستگاه دکل مخابراتی بی سیم یکی از رایج ترین قربانیان صاعقه هستند. برج آهنی، صاعقه را جذب می کند و تجهیزات در برج و در اتاق ماشین نیز تحت تاثیرات زیاد ثانویه صاعقه هستند. دستگاه های محافظت از صاعقه برای حفاظت از منبع تغذیه چند سطح نیروی برق مورد نیاز هستند. تمام کابین های کابل و فیبر نوری به SPD مناسب نیاز دارند.

دستگاه محافظت از سرج Prosurge از بسیاری از سیستم های مخابراتی بحرانی در سراسر جهان محافظت می کند. ما تامین کننده SPD برای CAT Telecom، که بزرگترین شرکت مخابراتی در تایلند است هستیم. SPDهای ما همچنین در Singtel، بزرگترین شرکت مخابرات در سنگاپور نیز استفاده می گردد.

شرکت هونام انرژی بعنوان نمایند رسمی و انحصاری شرکت های Prosurge در ایران در زمینه طراحی، مهندسی، مشاور و آموزش خدمات ارائه می نماید.

برای آموزش های بیشتر به لینک کانال تلگرامی ما مراجعه کنید

https://t.me/Prosurge

آخرین نظرات